Tag Archives: Facebook

Từ 1/6/2016 Đăng ảnh con cái lên Facebook sẽ phải hầu tòa – Luật Trẻ em 2016

Từ 1/6/2016 Đăng ảnh con cái lên facebook sẽ phải hầu tòa. Luật Trẻ em 2016 vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua có nhiều điểm đặc biệt chú ý như không được xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình… Luật Trẻ em 2016 được…

http://www.sumotube.com/tu-1-6-2016-dang-anh-con-cai-len-facebook-se-phai-hau-toa-luat-tre-em-2016/