Tag Archives: đất nặn Play Doh cho Bé từ Bột mỳ

Hướng dẫn làm đất nặn Play Doh cho Bé từ Bột mỳ

Hướng dẫn làm đất nặn Play Doh cho Bé từ Bột mỳ (uncooked playdough) theo Cách làm đất nặn Play Doh cho Bé chơi an toàn sẽ phù hợp cho Bé dưới 3 tuổi. Nhưng với Bé trên 3 tuổi thì cả Mẹ và Bé cùng làm Play Doh sẽ hấp dẫn hơn, lôi cuốn,…

http://www.sumotube.com/huong-dan-lam-dat-nan-play-doh-cho-be-tu-bot-my/