Đồ chơi lắp ghép Biệt đội Siêu Anh Hùng – Người Sắt, Siêu nhân

Đồ chơi lắp ghép Biệt đội Siêu Anh Hùng – Lego The Avengers.

Người sắt Iron Man, Đại úy nước Mỹ Captain America, Người khổng lồ xanh Hulk, Thần sấm sét Thor, Người dơi Batman, Siêu nhân Superman

Sumo

Hello, Thanks for Watching. Please Follow Me:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *